OBJEKTIF 3 - MEMBERI PENDEDAHAN KEPADA DOKUMENTASI DAN PEMANTAUAN USAHAWAN

Ramai usahawan memulakan perniagaan tanpa mengetahui aspek perundangan yang perlu mereka penuhi sebelum dan semasa mereka menjadi usahawan. Objektif ini mempastikan mereka berada di landasan yang betul dari aspek perundangan. Selain itu, usahawan juga ditekankan aspek pemantauan dan pematuhan perniagaan.

Aktiviti 1

Aktiviti 2

Percuma

Aktiviti 4