OBJEKTIF 1 - MEMBERI PENDEDAHAN ASAS DAN LANJUTAN TERHADAP BIDANG KEUSAHAWANAN

Antara kemahiran dan aspek dalaman yang diperlukan oleh seorang usahawan seperti asas kewangan peribadi dan perniagaan, kefahaman mengenai etika perniagaan, pengenalan terhadap lanskap keusahawanan, pendedahan terhadap pemasaran digital, peningkatan jatidiri dan motivasi usahawan serta kawalan emosi dan stress adalah antara beberapa faktor yang telah dikenalpasti dan ingin diterapkan ke dalam diri peserta program ini

Aktiviti 1

Percuma
Percuma
  • 0 out of 5
(0 Review)

Bajet Berhemah

Percuma
Percuma
  • 0 out of 5
(0 Review)

Teknik Envelope