Percuma
   0 out of 5
  (0 Penilaian)

  Business Model Canvas

  Business Model Canvas (BMC) merupakan satu kaedah yang digunakan untuk membantu para usahawan memahami model perniagaan dengan cara berstruktur. Menggunakan BMC, struktur dan starategi asas sesebuah perniagaan dapat digambarkan. Keseluruhan model perniagaan dapat di fahami melalui satu lakaran BMC. BMC adalah strategi pengurusan dalam bentuk […]

  • 52
  • 0
  Percuma
   0 out of 5
  (0 Penilaian)

  Asas Pengurusan dan Pentadbiran Perniagaan

  • 9
  • 0
  Percuma
   0 out of 5
  (0 Penilaian)

  Asas Pemasaran

  Pemasaran merupakan satu kaedah yang digunakan untuk membantu para usahawan meningkatkan jualan. Menggunakan teknik pemasaran yang tepat, struktur dan berstrategi dapat memastikan kejayaan sesebuah perniagaan.Didalam topik ini para peserta akan diberikan maklumat asas berkenaan pemasaran serta teknik pemasaran yang berkesan dalam perniagaan,perkongsian idea dan buah […]

  • 4
  • 0
  Percuma
   0 out of 5
  (0 Penilaian)

  Asas Kewangan Perniagaan

  Modul ini menerangkan tentang asas kewangan dalam menjalankan perniagaan mikro. Setiap individu yang menjalankan perniagaan perlu memahami asas kewangan bagi memastikan perniagaan yang dijalankan memperolehi keuntungan seperti yang diharapkan. Ramai peniaga yang gagal dalam perniagaan mereka kerana sistem maklumat kewangan yang lemah. Perekodan maklumat perniagaan, […]

  • 6
  • 0
  Percuma
   0 out of 5
  (0 Penilaian)

  Asas Pengurusan Operasi

  • 2
  • 0