Percuma
   0 out of 5
  (0 Penilaian)

  Dilindungi: Tutorial Diari Usahawan

  Tiada petikan kerana kiriman ini dilindungi.

  • 5
  • 0
  Percuma
   0 out of 5
  (0 Penilaian)

  Bajet Berhemah

  Penyediaan bajet secara teratur, samada bertulis atau direkod di dalam komputer atau telefon pintar, adalah satu amalan yang perlukan disiplin. Bajet menjadi panduan kepada seseorang tentang berapa banyak wang diperuntukkan untuk sesuatu tujuan. Kemudian, bajet dijadikan kayu ukur samada perbelanjaan sebenar tepat sebagaimana yang dirancang, […]

  • 25
  • 0
  Percuma
   0 out of 5
  (0 Penilaian)

  Poket Kanan, Poket Kiri

  Mencampur-adukkan wang perniagaan dengan wang peribadi sering menjadi amalan usahawan-usahawan mikro. Oleh kerana amnya struktur pemilikan perniagaan mikro yang bersifat pemilikan tunggal dan berstatus enterprise, pemilik perniagaan mempunyai kebebasan mutlak bagaimana beliau ingin menguruskan perniagaannya, baik dari segi pengurusan, pemasaran, pengeluaran produk atau penyediaan perkhidmatan, […]

  • 63
  • 0
  Percuma
   0 out of 5
  (0 Penilaian)

  Teknik Envelope

  Seorang peniaga mikro sering berhadapan dengan cabaran untuk menguruskan hal kewangan keluarga dan hal berkaitan kewangan perniagaannya pada masa yang sama.  Bagi perniagaan mikro, samada belum berdaftar atau berdaftar sebagai “enterprise”, tiada sempadan perbezaan di antara entiti perniagaan tersebut dengan diri pemilik perniagaan tersebut. Walaubagaimanapun, […]

  • 32
  • 0
  Percuma
   0 out of 5
  (0 Penilaian)

  Menjemput Rezeki

  Konsep rezeki sangat luas. Boleh jadi ia dalam bentuk harta, ketenangan jiwa, kecukupan, suami/ isteri dan anak -anak yang baik serta pelbagai lagi. Memperolehi harta adalah dituntut dalam kehidupan manusia. Dengan harta manusia dapat memberi kehidupan yang baik kepada keluarga dan diri sendiri, bersedia untuk […]

  • 27
  • 0
  Percuma
   0 out of 5
  (0 Penilaian)

  Hutang Baik, Hutang Jahat

  Hutang piutang dapat memberikan banyak manfaat kepada kedua belah pihak (pemberi hutang dan yang berhutang). Hutang piutang merupakan perbuatan saling tolong menolong antara umat manusia yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT selama tolong-menolong dalam kebajikan. Hutang piutang dapat mengurangi kesulitan orang lain yang sedang dirundung […]

  • 19
  • 0